İNSAMER Avrupa masasından Selim Vatandaş, İstanbul Genç İHH’nın Karabük’te düzenlediği yaz kampında katılımcılara Avrupa’ya yönelen göç hareketlerini anlattı. Sunumunda büyük çoğunluğunu Müslüman nüfusun oluşturduğu göçmenlerin Avrupa’nın nüfus kompozisyonunu gelecek 30 yılda derinden etkileyeceğini ve Müslüman nüfusun giderek artacağını vurgulayan Vatandaş, göçlerin nedeninin ekonomik ve insani kaygılardan kaynaklandığının altını çizdi.

Vatandaş’a göre “uluslararası göç rotası Avrupa’ya yöneliyor ve söz konusu göç akışında ‘durak ülkeleri’ Yunanistan ve İspanya olan göçmenlerin, hedef ülkeleri konumunda ise Almanya yer alıyor. Göç meselesinin kökeninde ‘istikrarsız coğrafyalar’ yer alıyor. İnsanlar çalkantılı coğrafyalardan refah ülkelerine doğru göç etmek zorunda kalıyor.”

Göç veren ülkelerin büyük çoğunluğunu Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu ülkelerden oluştuğunu irdeleyen Vatandaş, bunun nedenini ise Umer Chapra’ya referansla üç başlıkta açıklıyor; özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde siyasi ve iktisadi elitlerin “hesap verilebilirlik” ilkesini göz ardı etmesi, yolsuzlukların getirdiği ahlaki çöküntü ve insan hakları hukukunun etkin bir şekilde uygulanamıyor olması.