Serhat Orakçı  "Afrika’da Küresel Rekabet" ; Emin Emin "Balkanlar ve Yeni Dönem Kriz Havzaları" sunumlarını gerçekleştirdi. Kriz bölgelerinin anlatıldığı verimli bir programın ardından katılımcılarla muhabbet etme fırsatı bulduk.