Ortadoğu araştırmacımız Kadriye Sınmaz, Konya İHH'nın düzenlediği programda "10. Yılında Mavi Marmara ve Filistin'in Gündemi" başlıklı sunumunu online olarak gerçekleştirdi. Sunumda Filistin-İsrail sorunundaki tarihi dönüm noktaları ve bu süreç içerisinde Mavi Marmara'nın ne anlam ifade ettiği ve Mavi Marmara'nın Filistin meselesine etkileri ele alındı.