Küreselleşme ile birlikte artan yoksulluk giderek artan bir problem haline gelmiştir. Milletler yoksullukla mücadele için çeşitli kurumlardan istifade etmektedir. Türk toplumlarının yardım ve dayanışma için oluşturduğu kurumların en önemli örneklerinden olan vakıf, aynı zamanda Türk hukukunun en köklü ve temel müesseselerinden biridir. Günümüzde toplumun ekonomik ve sosyal açıdan en dezavantajlı kesiminde bulunan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sosyal yardımlar ve proje destekleri sağlanmaktadır.

Bu çalışma ile hukuki esaslarıyla genel olarak vakıf müessesi ile hukuki, idari, mali yönleri ve faaliyetleri itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları incelenmeye çalışılmıştır.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.