İNSAMER, Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Selamet Haşimi tarafından kaleme alınan, Murat Uyar ve Hüseyin Oruç’un çevirdiği, Dr. Ahmet Emin Dağ’ın Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Mücadele Ahlakı: Kendi Liderinin Kaleminden Bangsamoro Mücadelesi adlı kitabı yayımladı.

Güney Filipinler’de Bangsamoro Müslümanlarının kendi vatanlarında İslam adına kendi ayakları üzerinde kuracakları bir yönetim sistemi inşası mücadelesini konu alan çalışmada Bangsamoro’da verilen bağımsızlık savaşı ile kurulması arzu edilen devlet yönetiminin İslami esaslara göre inşa edilmesi gerektiğinin altı çizilmekte.

Mücadele Ahlakı: Kendi Liderinin Kaleminden Bangsamoro Mücadelesi kitabı, hem Bangsamoro mücadelesinin en önemli isimlerimden olan Selamet Haşimi’nin bağımsızlık mücadelesi veren Moro Müslümanlarına tavsiyeleri hem de İslam dünyasında baş gösteren muhtelif krizlerin İslam ahlakı ve İslami prensiplere göre nasıl aşılanacağına yönelik soruları cevaplaması bakımından da önemli bir eser niteliğinde.