Çin’in Pakistan’daki multi-milyarlık altyapı projesi insanların kitlesel olarak yerinden edilmesi, geçim kaynaklarının kaybı ve temel ihtiyaçların kıtlığı iddiasıyla güneybatıdaki Belucistan eyaletinde bir halk isyanıyla karşı karşıya kalmış durumdadır. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamındaki Gwadar Limanı Projesi, yerli halkı hem yerinden ettiği, hem de halka alternatif işler sağlayamadığı gibi gerekçelerle kitlesel mitingler ve oturma eylemleriyle protesto ediliyor. Başlangıçta Gwadar sorunlarına odaklanan hareketin şimdi tüm eyalete yayıldığı ve Belucistan'ın hakları için mücadele ettiği söyleniyor.