Irak’ın ABD’ye yönelik fiilî bir saldırısı olmamasına rağmen, ABD’nin muhtemel neden ve sonuçları ileri sürerek önleyici meşru müdafaa hakkı bağlamında Irak’a saldırması ve işgal etmesi, hiç kuşkusuz uluslararası hukuka aykırıdır. Bir devletin kendi özel sebepleri ve sistemde yansıması olmayan bir tehdide karşı başka bir devlete askerî kuvvet uygulaması, BM Anlaşması’nda yer alan devletlerin eşitliği ilkesine taban tabana aykırıdır. ABD’nin Irak’ı işgal ederken ileri sürdüğü gerekçeler, bir ülkeye silahlı kuvvet uygulanmasına uluslararası hukuk bakımından yetki vermemektedir. Bush’un kendi ideolojisini dayandırdığı önleyici meşru müdafaa hakkının sınırlarını bile aşan bu durum, uluslararası sistemde güvenliği ve barışı doğrudan tehlikeye atacak mahiyettedir ve yapılan/uygulanan dış politika tam olarak buna neden olmuştur.

Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.