İNSAMER, Dr. Ahmet Emin Dağ’ın editörlüğünde hazırlanan İslam Dünyasında Eğitim kitabını yayımladı. Asya, Afrika, Ortadoğu, Balkanlar-Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Türkiye dâhil İslam coğrafyasından seçilen örnekler üzerinden eğitimle ilgili temel konuların incelendiği çalışmada resmî raporlar ve akademik çalışmalar esas alınmaktadır. Bölgelerden seçilen belli başlı ülkeler üzerinden ele alınan konu, ülkelerden edinilen verilerin derlemesi niteliğindedir. 

İslam dünyasında eğitim konusunda kaynak eser olma özelliğindeki çalışma, herhangi bir yargı oluşturmaktan ziyade hem İslam ülkelerinde hem de Müslümanların azınlıkta olduğu bölgelerdeki eğitim faaliyetlerine dikkat çekmektedir. 

İslam Dünyasında Eğitim kitabı, literatürde bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.

Eser hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.