İNSAMER'inde katkılarıyla hazırlanan "İnsan Hakları Perspektifinden Küresel Güncel Meseleler" programı için kayıtlar başlamıştır. Programda temel insan hakları felsefesi ve ilkeleri bağlamında hızla değişen dünyada temel insan hakları konularındaki olumlu ve olumsuz gelişmelerin konuşulması hedeflenmektedir.  Dersler Cumartesi günleri 20:00-21:30 saatleri arasında Zoom üzerinden online olarak yapılacaktır. 


Başvuru için son tarih: 13 Ağustos, saat 18:00


Başvurular sonlanmıştır.