Ülkemiz konumu itibarıyla çok yıkıcı doğal afetlerin yaşandığı bir coğrafi kuşakta yer almakta. Jeolojik faktörlerin yanı sıra ayrıca küresel ısınmanın artması ile ortaya çıkan iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuzluklar, ulusal ve uluslararası siyasi, iktisadi ve içtimai krizler de coğrafyamızı derinden etkilemekte. Kuruluşundan bu yana ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında acil insani müdahale gerektiren her türlü kriz bölgesinde yardım çalışması yürüten vakfımız, kriz ve afetlere daha etkili müdahale edebilmek adına bünyesinde ihdas ettiği Afet Yönetimi Başkanlığı ile çalışmalarını titizlikle yürütmekte.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 10 ilimizde büyük yıkıma sebep oldu. İHH Afet Yönetimi Başkanlığı da yaşanan bu afet sonrası bölgeye yardım ulaştırmak ve enkaz altında kalanların kurtarılması çalışmalarına katılmak üzere hızla harekete geçti.

İHH Afet Yönetimi Başkanlığı deprem bölgesinde vakfımız yönetim kurulu üyesi 24 kişiden oluşan Afet Yönetimi Komisyonu’nu koordinasyonundaki çeşitli çalışma grupları ile faaliyet yürütmekte. Arama-Kurtarma Çalışma Grubu, STK ve Gönüllü Yönetimi Çalışma Grubu, Beslenme Yönetimi Çalışma Grubu, Ayni Yardım ve Depo Yönetimi Çalışma Grubu, İletişim ve Haberleşme Çalışma Grubu ve Psikososyal Destek Çalışma Grubu depremin ilk anından itibaren çalışmalarına başladı.

Afetin dördüncü gününde depremden etkilenen tüm illerde görev yapan İHH personel ve gönüllülerimizin toplam sayısı 3.253’ü buldu.

Afet Yönetimi Komisyonu

Afet Yönetimi Komisyonu, 160 koordinasyon görevlisi ile vakfımızın deprem bölgesindeki afet yönetimi çalışmalarını koordine etmekte.

Arama-Kurtarma Çalışma Grubu

Arama-Kurtarma Çalışma Grubu; 65 farklı ilden 1.447 arama-kurtarma görevlisi ve 2 arama köpeği ile Kahramanmaraş, Gaziantep, Nurdağı, Malatya, Antakya, İskenderun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Adana’da arama-kurtarma çalışmaları yürütmekte. Ekiplerimiz dört günde 117 kişiyi enkaz altından kurtardı.

STK ve Gönüllü Yönetimi Çalışma Grubu

Bu çalışma grubu, acil yardım dağıtımı hususunda görev alan gönüllülerimizin sevk ve idaresi ile ilgilenmekte. Adana’da 95, Adıyaman’da 90, Diyarbakır’da 510, Gaziantep’te 300, Antakya’da 45, İskenderun’da 200, Elbistan’da 30, Kahramanmaraş’ta 107, Kilis’te 50, Malatya’da 70, Osmaniye’de 80, Şanlıurfa’da 45 olmak üzere toplamda 1.622 acil yardım görevlisi ile sahada faaliyet göstermekte.

Beslenme Yönetimi Çalışma Grubu

Beslenme Yönetimi Çalışma Grubu; 40 görevli ile 3’ü sabit, 2’si mobil 5 aşevi ve Kilis ve Reyhanlı’da bulunan ekmek fırınlarımızla afetzedelere hizmet vermekte. Grup, çalışmalarında acil yardım dağıtım gönüllülerinden faydalanmakta. Şu ana kadar bölgede 249.850 kişilik sıcak yemek, 373.839 adet ekmek, 6.272 koli su, 32 koli (200 ml) süt dağıtımı gerçekleştirildi.

Ayni Yardım ve Depo Yönetimi Çalışma Grubu

Vakıf merkezi ve illerden gelen insani yardım malzemeleri Tuzla, İkitelli, Bursa, Elbistan, Malatya, İskenderun, Reyhanlı ve Kilis’te belirlenen depolarımıza sevk edildi. Bu depolardan yola çıkan 120 TIR, yardımları afet bölgesine ulaştırdı. Bölgede dört gün içinde 31 aile çadırı, 2.022 kumanya paketi, 722 koli muhtelif gıda, 8.412 hijyen paketi, 1.127 adet çocuk montu ve yetişkin kıyafeti, 1.967 adet battaniye ve 235 adet sünger yatak dağıtımı yapıldı.

İletişim ve Haberleşme Çalışma Grubu

İletişim ve Haberleşme Çalışma Grubu, sahada İHH görevlilerinin hem birbirleriyle hem de diğer kurumlarla olan haberleşmelerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmeleri için çalışmakta; bölgede afetten etkilenmiş olma ihtimali bulunan personel, gönüllü ve bağışçılarımızla iletişime geçip durumları hakkında bilgi edinmekte ve vakıf adına medya ve sosyal medya yönetimini yürütmekte.

Çalışma grubu, ilk dört gün içinde 8.501 kişi ile iletişime geçti, 52 yerli ve yabancı kanalda canlı yayın bağlantısı sağladı, 282 sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdi ve medya mensupları ile bilgi paylaşımı ve çeşitli yönlendirmelerde bulundu.

Psikososyal Destek Çalışma Grubu

Psikososyal Destek Çalışma Grubu, afete müdahale döngüsünün her aşamasında, özellikle afetzedeler ve yakınlarıyla ilgilenmek için çalışmalar yürütmekte. Bu amaçla ilk etapta sahada psikolojik ilk yardım, sevk etme ve yönlendirme, sosyal projeler, çalışana destek vb. konularda etkin faaliyet gösterebilmek için uygun ortamı oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmakta.

İHH İNSANİ YARDIM VAKFI GÜNEYDOĞU DEPREMİ İLK DÖRT GÜNLÜK MÜDAHALE ÖZET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyesi
24 kişi
Koordinasyon Görevlisi
160 kişi
Arama-Kurtarma Görevlisi
1.447 kişi
Acil Yardım Dağıtım Ekibi
1.622 kişi
Toplam Görevli Sayısı 
3.253 kişi
Arama Köpeği
2 adet
Beslenme Yönetimi Görevlisi
40 kişi
Medya ve Sosyal Medya Görevlisi
10 kişi
İletişim ve Haberleşme Görevlisi
40 kişi
Enkazdan Kurtarılan Afetzede Sayısı
117 kişi
Sıcak Yemek
249.850 kişilik
Ekmek
373.839 adet
Su
6.272 koli
Kumanya Paketi
2.022 koli
Muhtelif Gıda (süt, kek vb.)
722 koli
Hijyen Paketi (kadın pedi, ıslak mendil, çocuk bezi)
8.412 paket
Kıyafet (çocuk montu, yetişkin)
1.127 adet
Battaniye
1.967 adet
Sevk Edilen TIR
120 adet
Lojistik Merkezi
8 adet
Mobil Aşevi
5 adet
Kullanılan Araç
212 adet
Karşılanan Çağrı
8.501 adet
Yapılan Sosyal Medya Paylaşımı
282 adet
Yapılan Canlı Yayın Bağlantısı
52 adet
Sünger Yatak
235 adet
Tüketime Hazır Gıda (Konserve)
3.288 adet
Sebze (Patates)
1.400 kg
Çadır
31 adet