UNESCO tarafından yayımlanan ifade özgürlüğü ve medyanın durumuna ilişkin rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 85'i son 5 yılda yaşadığı ülkede basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar olduğunu deneyimledi. Raporda, dünya genelinde son 5 yılda 400 gazetecinin cinayete kurban gittiği, çoğu Asya ve Güney Amerika ülkelerinde işlenen bu cinayetlerden sadece %13'ü aydınlatılabildi. 2020 yılında 274 gazetecinin tutuklandığı ve bu rakamın son 30 yılın en yükseği olduğu ifade edildi. Ayrıca sosyal medyanın da etkisiyle dezenformasyon ve nefret söylemlerinin yayılmasının ve medyaya olan güvenin azalmasının endişe verici olduğu kaydedildi. Maddi olarak zora giren medya sektöründe yeni ekonomik modeller aranması gerektiğinin altı çizildi.