İNSAMER İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi olarak Dr. Ahmet Emin Dağ tarafından alanında uzman değerli akademisyenlerin çalışmaları ile hazırlanan İç Tehditler ve Riskler Işığında İslam Dünyasının Geleceği kitabımız yayımlandı.

Bölgemizde yaşanan olayların tetiklediği mezhebî ve etnik çatışmalar, bunların beslediği tekfirci ve ayrıştırıcı söylemler günümüz İslam dünyasının geleceğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. İslam dünyasındaki her bir ülkenin kendi çıkarları peşinden koştuğu bu konjonktürde din ve etnik unsurlar araçsallaştırılmış ve sonucunda içinden çıkılamaz bir savaş hali ortaya çıkmıştır.

Tüm bu mevcut durum ışığında İslam dünyasının geleceği Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Prof. Dr. Ahmet Özel, Prof. Dr. Cemil Hakyemez, Prof. Dr. Berdal Aral, Prof. Dr. Halil Aydınalp, Doç. Dr. Ramazan Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Özgür Kavak ve Ahmet Taşgetiren gibi değerli ilim adamları ve alanında uzman akademisyenler tarafından bu eserde sekiz bölümde farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır.

Kitap için tıklayınız.