Bu yıl İNSAMER’de Güz dönemi eğitim programları 5 ayrı kategoride ve alanında uzman kişilerin sunumlarıyla gerçekleştirilecektir. Teorik yaklaşımların yanı sıra pratik tecrübelerin de aktarılacağı seminerlere sınırlı sayıda öğrenci alınacaktır. Başvuru sayısının fazla olması durumunda, başvuranlar arasından yapılacak seçimle öğrenciler belirlenecektir.

Seminer programları:

 1. Afrika
 2. Rusya-Kafkasya
 3. Ortadoğu’da Güvenlik
 4. Balkanlar
 5. Asya

 

 • Kimler katılabilir?:

Sosyal bilimlerin her hangi bir alanında üniversite 3. veya 4. Sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri

 • Son başvuru tarihi:

14 Ekim 2016 saat 23:59

 • Kabul edilen adayların ilan tarihi:

19 Ekim 2016

 • Katılım koşulları:

Aşağıdaki başvuru formunu doldurmak (online)

Akademik veya kurumsal Referans (isim ve telefon numarası)

Niçin katılmak istediğinizi belirten Niyet mektubu (online)

 • Seminer Başlangıç Tarihi:

Seminer programları cumartesi günleri yapılacaktır.

Her bir program farklı tarihlerde yapılacağı için net çizelge katılım sayısına göre önümüzdeki hafta ilan edilecektir.

 • Seminerlerin zaman aralığı

Başlangıç: 22 Ekim 2016 Cumartesi

Bitiş: 31 Aralık 2016 Cumartesi

 • Yer:

İnsamer Merkezi

Not:

Afrika programına katılımcılarının dil konusunda (İngilizce) en az orta düzey okuma seviyesine sahip olmaları gerekmektedir.

 • Seminer programları ve içerikleri

Afrika (5 Kasım 2016 – 31 Aralık 2016) (10.00-12.00)

 • 1. Hafta:

Türkiye’de Afrika algısı, Kıta hakkında genel bilgiler

 • 2. Hafta:

Afrika medeniyetleri

 • 3. Hafta:

Sömürgecilik ve Afrika’da bıraktığı miras

 • 4. Hafta:

 Bağımsızlık Süreci, Post-Kolonyalizm ve Soğuk Savaş sonrası kurumlar

 • 5. Hafta:

Türkiye-Afrika ilişkilerinin arkaplanı I: Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri

 • 6. Hafta:

 Türkiye-Afrika ilişkilerinin arkaplanı II: Afrika Açılımı ve sonrası

 • 7. Hafta:

Türkiye-Afrika ilişkilerinde Sivil aktörler

 • 8. Hafta:

21.yy’da Afrika, Afrika’da küresel rekabet ve yeni aktörler

 • 9. Hafta:

Öngörüler, Değerlendirme ve Sonuç

 

Asya (5 Kasım 2016 – 03 Aralık 2016) (13:00-15:00)

 • 1. Hafta:

Güneydoğu Asya’da Din ve Toplum: Endonezya ve Malezya Örneği

 • 2. Hafta:

Güney Asya Jeopolitiği: Pakistan-Afganistan-Keşmir

 • 3. Hafta:

Asya’da İnsani Kalkınmışlık ve İnsani Yardım

 • 4. Hafta:

Yükselen Asya I: Çin

 • 5. Hafta:

Yükselen Asya II: Hindistan

 

Balkanlar (10 Aralık 2016 – 31 Aralık 2016) (13:00-15:00)

 • 1. Hafta:

Osmanlı Döneminde Balkanlar

 • 2. Hafta:

Küresel Siyaset ve Balkanlar

 • 3. Hafta:

Balkanlarda Milliyetçilik ve Kimlikler

 • 4. Hafta:

Türkiye-Balkan Bölgesi İlişkileri

 

Rusya-Kafkasya (12 Kasım 2016 – 3 Aralık 2016)

 • 1. Hafta:

Rusya-Ermenistan İlişkileri ve Kafkasya’nın İstikrarsızlığına Etkisi (13.00-15.00)

 • 2. Hafta:

Türkiye-Rusya İlişkilerinde Kafkasya Jeopolitiği (13.00-15.00)

 • 3. Hafta:

Hazar Bölgesinde Jeopolitik Rekabet (13.00-15.00)

 • 4. Hafta:

Putin’in Güney Kafkasya Politikası (10.00-12.00)

 

Ortadoğu’da Güvenlik (22 Ekim 2016 – 5 Kasım 2016) (10.00-15.00)

 • 1. Hafta:

Ortadoğu’da Çatışmalara Giriş 

Suud-İran Çekişmesi ve Bölgesel Etkileri

 • 2. Hafta:

Ortadoğu’da Vekalet Savaşları

Suriye Savaşı ve Uluslararası Hukuk

 • 3. Hafta:

 Ortadoğu’da Yükselen Yeni Şiddet ve Adam devşirme

*Not: Ortadoğu'da Güvenlik seminerleri tam gün (10.00-15.00) sürecektir. 

Başvurular sona ermistir.