2 gün süren zirve İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşti. Zirvede iklim değişikliği ve pandemi iki önemli başlıktı. G20 liderleri, sonuç bildirisinde, "kapsayıcı" ve "sürdürülebilir" ekonomik kalkınma için kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlendirilmesi, enerji güvenliğini koruma, herkes için gıda güvenliğini sağlama sözlerini verdi. Zirvenin sonuç bildirgesinde küresel ısınmayı sanayileşme öncesi döneme kıyasla 1,5°C ile sınırlama hedefi tekrarlandı. Sıfır karbon salımı için net tarih de belirlenemedi. Ayrıca sonuç bildirgesinde 2021'in sonuna dek dünya nüfusunun en az %40'ının, 2022 ortasına kadar da yüzde 70'inin aşılanmış olması hedefi için eylem taahhüdünde bulunuldu.