Filistin Uzmanlık Programı başlıyor.

Önümüzde duran problemi çözmenin ilk adımı, onun "nasıl" ortaya çıktığını derinlemesine analiz etmektir.

Kayıt için: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl-Ygn5D0qXB8Oli-Juwvxc2J-K0dxk-_84rRCfi_CGpCCPw/viewform