BM insan hakları uzmanları Vietnam’dan Suud, Arabistan’a ev içi hizmetçisi olarak gönderilen kadınların ve kız çocuklarının korunması konusunda bir bildirge yayımladı. 3 Eylül ve 28 Ekim 2021 tarihleri arasında, çoğu insan ticareti mağduru olduğu iddia edilen yaklaşık 205 kadın, Vietnam'a geri gönderildi. Uzmanlar, yasal yardım, tıbbi ve psiko-sosyal bakım dahil olmak üzere geri dönen kadınlara sağlanan sosyal yardım hizmetlerini ve yardımları güçlendirmesi için ayrıca Vietnam'a çağrıda bulundu. Çalışmak için Vietnam’da bulunan şirketlere başvuran büyük kısmı yoksul, savunmasız ve kırılgan ortamlarda yaşayan kadınlar insan kaçakçıları aracılığıyla Suudi Arabistan’a gönderiliyorlar. Uzmanlar, Vietnam'daki işe alım şirketleriyle anlaştıktan sonra, bazı kız çocukları ve kadınların Suudi Arabistan'a geldiklerinde cinsel tacize uğradıklarını, dövüldüklerini ve işverenler tarafından işkence ve diğer zalimce muameleye maruz kaldıklarını belirttiler. Çoğu zaman kadınlara yemek ve tıbbi tedavi verilmedi. Çoğuna hiç ödeme yapılmadı veya sözleşmelerinde belirtilenden daha az ödeme yapıldı. Suudi Arabistan ve Vietnam'ı insan ticaretini önlemek ve insan ticaretine karşı mücadele etmek ve insan ticaretine maruz kalan işçileri korumak için etkili önlemler ve politikalar benimsemeye çağrıldılar. Politikalar için işçi göçü konusunda ikili işbirliğinin insan haklarına dayalı olmasını ve etkili hesap verebilirlik mekanizmalarını içermesi önem arz ediyor.