ABD merkezli PEW Araştırma Merkezi'nin gelişmiş ülkelerde yaptığı anket, ABD'lilerin yönetimlerinden en hoşnutsuz milletlerden biri olduğunu gösterdi. Ankete göre ABD'lilerin %85'i siyasi sistemlerinde kayda değer değişimler, %76'sı sağlık sisteminde ve %66'sı ekonomide büyük değişiklikler istiyor. 17 ülkeden 13'ünde çoğunluk siyasi sistemlerinin büyük değişikliklere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ortalamada oran %56 olarak bulundu. İtalya %89, İspanya da %86 ile ABD'den daha fazla reform talep edilen ülkeler oldu.