Daha yoksul ülkelerdeki çocuklar, daha zengin ülkelerdeki yaşıtlarına kıyasla COVID-19 salgını sırasında okul günlerinden yüzde 66 daha fazla kaybetti. Dünyanın dört bir yanında çocuklar bir yıl boyunca okulların kapanmasıyla karşı karşıya kalmış olsalar da, salgından önce bile hayatlarının daha az yılını okulda geçirebilen yoksul ülkelerdeki çocuklar için bu etki çok daha büyük oldu. Normal zamanlarda dahi okuldan uzak bırakılan kız çocukları için ise durum daha da kötüleşti. Halihazırda yoksul ülkelerdeki kız çocukları erkeklere göre daha fazla gün kaçırıyorken pandemi şartlarında kaçırdıkları gün sayısı ortalama yüzde 22 daha fazlaydı. Örneğin Gine'de çocuklar toplam okul günlerinin ortalama yüzde 22'sini kaçırdı; erkekler okul günlerinin ortalama yüzde 15'ini kaybederken, kızlar yüzde 39'unu kaybetti. Burkina Faso'da çocuklar, okul günlerinin yüzde 14'ünü erkek çocuklar ve yüzde 29'unu kızlar olmak üzere toplam okul günlerinin yüzde 20'sinden fazlasını kaybetti. Afganistan'da bu rakam erkekler için yaklaşık yüzde 9 ve kızlar için yüzde 21 olmak üzere ortalama yüzde 13 olarak kaydedildi. Güney Sudan'da, bazı eyaletlerde çocukların yüzde 27'ye kadarı okula dönmedi. Okul günü kaybının telafi edilmesinin yanı sıra okullarda su, sanitasyon ve hijyen tesisleri gibi ilaç dışı önlemlerin iyileştirilerek çocukların ve öğretmenlerin okula ve öğrenmeye güvenli dönüşü için finansman desteğine ihtiyaç var.