Son dört yılda 8,4 milyon çocuk artışla çalıştırılan çocuk işçi sayısının dünya çapında 160 milyona ulaştığı bildiriliyor. 2020'nin başında dünya genelinde 63 milyon kız ve 97 milyon erkek çocuk işçi bulunuyordu ve bu rakam dünyadaki tüm çocukların yaklaşık 10'da 1'ini oluşturuyordu. Bu yıl çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik küresel ilerlemenin 20 yıldır ilk kez durduğu kaydedildi. Sağlıklarına, güvenliklerine veya ahlaklarına zarar verebilecek işler olarak tanımlanan tehlikeli işlerde çalışan 5-17 yaş arası çocukların sayısı 2016'dan bu yana 6,5 milyon artarak 79 milyona yükseldi. Sahra altı Afrika'da nüfus artışı, aşırı yoksulluk ve yetersiz sosyal koruma önlemleri, son dört yılda 16,6 milyon çocuğun daha çocuk işçi çalıştırılmasına yol açtı. Ek olarak 9 milyon çocuk, pandeminin bir sonucu olarak 2022'nin sonuna kadar çocuk işçiliğine itilme riski altı. Çocuk işçiliğin büyük kısmı kırsal alanlarda yaşanırken çocuk işçiler arasında erkek çocukları kız çocuklarına nazaran daha fazla bulunmakta. Eğitimden mahrum kalan çocukların büyük kısmı ya tarım sektöründe ya da aile işinde çalıştırılmakta.