Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) Bosna - Hersek'te yaptığı anket, ülkedeki gençlerin %47'sinin ülkeden göç etmeyi düşündüğünü ve %24'ünün kalıcı olarak ayrılmak istediğini gösterdi. Rapora göre, ülkenin 1990'lardaki çatışmaların ardından son otuz yılda giderek yoğunlaşan ve artan uzun bir göç geleneği var. 18 ila 29 yaşındakilerin 23 bin kadarının önümüzdeki 12 ay içinde ülkeyi geçici veya kalıcı olarak terk edeceği tahmin ediliyor. Göç motivasyonlarının başında ekonomik beklentiler, yaşam standartları ve yaşam kalitesi beklentisi yer alıyorken kamu kurumlarına olan güveninin düşük olması da başlıca sebep olarak görülüyor. UNFPA, yeni gençlik politikaları uygulanması, gençlerin karar mekanizmalarına dâhil edilmesi, kamu sektöründe reform yapılması ve kamu hizmetlerinin erişilebilir hâle getirilmesi gibi önerilerde bulundu.