Bölge Uzmanlığı Eğitim Programı'nın ikinci kademesi ile ilgili akla takılan soruların cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz!

 

 

Bundan sonraki süreç nasıl olacak?

Aralık ayında yapılmış olan birinci aşama sınavında başarılı olmuş arkadaşlar Mart ayı başından itibaren ikinci aşama derslere başlayacaklardır. İsmi ilan edilmiş olan arkadaşlara, mail ve telegram yoluyla şubat ayı içinde şu dört kategoriden en fazla iki bölgeyi seçme fırsatı verilecektir:

  • Ortadoğu
  • Afrika
  • Avrasya
  • Balkanlar

 

Bölge seçimlerinde kontejan sınırı var mı?

Evet! Her bölge için belirlenmiş bir kontejan sayısı bulunmaktadır. Ancak bu sayı, derslerin online yapılacak olması nedeniyle bu dönem biraz esnek tutulacaktır. Bir bölgeye alınacak olan katılımcılar, ilk sınavda almış oldukları puanlara göre sıralanıp, en yüksekten en düşüğe doğru kontejan dolana kadar sıralanacak ve puanlarının yetmemesi halinde seçmiş oldukları ikinci tercihe kaydırılacaktır. Orada da kontejan dolmuş ise kendilerine durum bildirilecek ve önceki tercihleri dışında üçüncü bir tercih şansı verilecektir.

 

Sadece bir bölge mi seçme hakkımız var birden fazla bölge seçme durumunda dersler çakışır mı?

Yukarıda da işaret edildiği gibi, bölge uzmanlığı ikinci kademe derslerine, kontejanların uygun olması halinde 2 bölge seçilerek, ikisine de girmeye hak kazanılabilir. Ama ileride ders okumalarının yoğunlaşacağını ve sınavların daha önemli hale geleceğini bilerek tercih yapmak önemlidir. Her iki bölümün okumalarını aynı ayda yürütmek kolay olmayacaktır.

 

Bu programın sonuna kadar geçilecek aşamaları tekrar hatırlatır mısınız?

Bölge uzmanlığı programının bundan sonraki üç aşama takvimi şöyle işleyecektir:

Mart-Nisan 2021: ikinci aşama dersler (6 hafta sonunda Mayıs 2021’de sınav yapılacaktır)

Ekim-Kasım 2021: Üçüncü aşama dersler ve ileri okumalar (6 hafta sonunda Aralık 2021’de sınav yapılacaktır)

Mart-Ağustos 2022: Dördüncü aşama dersler, uzmanlaşma raporları ve stajlar

 

Her aşamada önemli olan barajı geçmek mi yoksa puanı en yüksek olan mı staj yapabilecek?

Aslında her ikisi de. Staj konusu üçüncü kademe derslerin bitiminden sonra yapılacağı için her üç aşamanın da puanları göz önüne alınacaktır. Yukarıda takvimi verilen aşamaların her birinin sonunda sınavlar yapılacak, bu sınavlarda başarılı olanlar en yüksekten düşüğe doğru sıralanarak sınırlı kontejanlara girmeye hak kazanacaktır. Böylece bu üç aşamanın tamamlanması ile birlikte elimizde her bir arkadaş için 3 sınav sonucu elde etmiş olacağız. Bu üç sınavın ortalaması 65’in üzerinde olan arkadaşlar, Mart 2022 tarihinde başlayacak staj programına hak kazanacaktır. Yani bir arkadaşın, dördüncü aşama olan uzmanlaşma aşamasına ulaşıp staj yapabilmesi için üç sınavda da başarılı olması gerekmektedir.

 

Sınav takvimini tekrar hatırlatır mısınız?

Sınav takvimi de şöyle işleyecektir:

Mayıs 2021: İkinci aşamayı bitirme sınavı

Aralık 2021: Üçüncü aşamayı bitirme sınavı

 

Puan olarak  belirli bir ortalama olacak mı?

Yukarıda söylendiği gibi, Her aşamanın sınav geçme puanı 65 ve üzeri olacaktır. Bunun yanında derslere devam zorunluluğu %80 ve üzeri olarak hesaplanacaktır. Dolayısı ile bir arkadaşın hem devam hem de puan durumu göz önüne alınacaktır.

 

Önümüzdeki aylarda başlayacak ikinci aşama dersler nasıl olacak, ne kadar sürecek?

Mart 2021’de başlayacak ikinci aşama dersler yine 6 hafta sürecek ve online olarak yapılacaktır. Bu sürenin bitiminde yeni bir online sınav yapılacaktır. Bu seferki derslerde birinci aşamadan farklı olarak tamamen ilgili bölge uzmanlığı ile ilgili içerik olacaktır. Yani arkadaşlar aşağıda listesini verdiğimiz bölgelerin biri veya ikisinden derslerini takip edebilecek ve bunlardan sınava gireceklerdir. Bölge uzmanlığı konusunda tercih yapılabilecek bölgeler: Ortadoğu, Afrika, Avrasya, Balkanlar.

 

Dil kursu olacak mı?

Bölge uzmanlığı seminerlerimizde her hangi bir dil kursu olmayacaktır. Ama arkadaşların bu süreçte en azından bir dil biliyor olmaları veya 2022 Şubat ayına kadar öğrenmeleri beklenecektir. Zira birçok akademik kaynak yabancı dilde olduğu için ileride bu kaynakların okunması gerekeceği için arkadaşlar başarılı olabilmek için zaten en azından İngilizce kaynakları okuyabilecek seviyede dil yeterliliğine sahip olmalıdır.

 

Bölgenin dilinden sınav olacak mıyız?

Hayır! Böyle bir dil sınavı yapılmayacaktır. Ama verilen kaynakların okunması ve özellikle staj aşamasında en azından okuduğunu anlama seviyesinde dil becerisi şart olduğundan arkadaşımızın ilerleyebilmesi için zaten bu kabiliyetini geliştirmesi kaçınılmaz olacaktır. Özellikle üçüncü aşamadan sonra, yabancı dil faktörü önemli hale gelecektir.

 

Her bölgenin kontenjan sınırı var mıdır?

Yukarıda da söylendiği gibi, her bölgenin belirli bir kontejanı bulunmaktadır. Bu dönem de dersler online yapılacağı için kontejanlar biraz esnek tutulmuş olsa da, Mayıs 2021’den itibaren bu rakam daha da düşecektir. Yüz yüze çalışmaların başlayacağı üçüncü ve dördüncü aşama için çok daha sınırlı bir sayı konulacaktır.

 

İl dışında ikamet edip, İNSAMER’de staj yapma hakkı kazananlar nasıl yapacak?

Staj uygulamasının farklı aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalar içinde, 1) Bizzat İnsamer'de uzman arkadaşlarla birlikte bir süre çalışma, 2) rapor hazırlama, 3) sunumu yapma ve 4) analiz yazısı yazma gibi akademik çalışmalar bulunmaktadır. İl dışında ikamet edip, staj yapmaya hak kazanmış olan arkadaşlar, kendi özel durumlarını bildirmeleri halinde onlara, İnsamer'de fiilen bulunma sürelerini kısaltma konusunda değişik kolaylıklar yapılabilir. Ama diğer akademik unsurları hangi ilde olursa olsun, bu aşamadaki her arkadaşın yapması gerekecektir. Yani her biri bilimsel bir rapor hazırlama, sunum yapma ve analiz yazısı yazma konularında eser üretmek durumundadır.