İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Dr. Ahmet Emin Dağ tarafından kaleme alınan Afrika’da Müslüman Azınlıklar adlı kitap çalışmasını yayımladı. İslam’ın Afrika’da yayılış tarihi ve sömürge döneminde Afrika kıtasındaki genel duruma da değinilen çalışmada özellikle 32 Afrika ülkesinde azınlıkta olan Müslümanlara dair bilgilere yer veriliyor.

Dünyadaki her üç Müslüman’dan biri Afrika’da yaşıyor. İslam’ın ilk yıllarından itibaren Müslümanlara kucak açan siyah kıta, bugün hak ettiği ilgiyi göremediği gibi, bu kıtanın sakinleri olan Müslümanlar da adeta İslam dünyasının kalanından soyutlanmış durumda.

Müslüman nüfusun yoğun olduğu kuzey bölgelerindeki ülkeler Ortadoğu’nun bir parçası olarak görüldüğünden gündemimizde sıkça yer bulsa da Müslümanların azınlık olarak yaşadığı Sahra Altı Afrika ülkeleri neredeyse yok farz edilmekte. Oysa kıtadaki Müslüman nüfusun yarısı, Sahra Kuşağı ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde yaşıyor.

Bu çalışma Müslümanların nüfus olarak azınlıkta bulunduğu Afrika ülkelerini ve bu ülkelerdeki genel durumlarını ele almakta. Dünyada ve Türkiye’de “Afrika’da Müslüman Azınlıklar” konusunu inceleyen ilk kitap olan bu eser -eksikleriyle birlikte- bu alanda Türkiyeli Müslümanların önemli bir ihtiyacını karşılayacak.