Afet sonrası psikososyal yardım kavramı görece yeni bir alana tekabül etmektedir. Bu alan sosyoloji ve psikoloji bilim dallarının kesiştiği bir bölgede bulunmaktadır. Ancak afet sonrası yapılan normalizasyon faaliyetlerinin geneli sosyal hizmet kavramı altında tanımlanmaktadır ve psikososyal yardım dahil olmak üzere afet sonrası gerçekleştirilenler bir sosyal hizmet müdahalesidir. Kavram bu bağlamda disiplinler arası bir çalışma hüviyetini arz etmektedir. Alanın yakın geçmişte ortaya çıkması genel bir araştırma ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma psikososyal destek kavramının genel hatlarını ele alarak çeşitli afet durumlarından örneklerle durum çözümlemesi yolunu izleyecektir. Çalışmada teorik eserlerden olduğu kadar, yardım kuruluşlarının ilgili bültenleri ve tecrübelerinden de yararlanılacaktır.