Birleşmiş Milletler Çevre Programı, iklim değişikliğine uyumu konu alan “Uyum Açığı” raporlarının 6. baskısını yayımladı. Rapor, iklim uyumu için sağlanan finansmanın acilen hızlandırılması gerektiğini vurguluyor. Zira gelişmekte olan ülkelerde uyumun maliyeti, şu an sağlanan kamusal finansmandan beş ila on kat daha fazla durumda. Uyum için gerekli olan ile gerçekte sağlanan finansman arasındaki fark ise gittikçe büyüyor. Gelişmekte olan ülkeler baz alınarak yapılan analize göre, finansmana en çok duyulan sektör yüzde 26 ile tarım, ardından ise yüzde 23 ile altyapı geliyor. Rapor genel olarak, ulusal düzeyde uyum planlaması, finansmanı ve uygulanmasında ilerleme sağlanması için dünyada daha istekli eylemlerin gerektiğinin altını çiziyor. Dünya, sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarını hızlandırmaya çalışsa da iklim değişikliğinin hali hazırda meydana gelmiş etkilerine uyum sağlama ihtiyacı da aynı derecede önemlidir.